Arapça Ders Kitapları

Cümle Yayınevi’nden Osmanlıca Kırık Manalı Arapça Ders Kitapları
olarak şu tertibe riâyet edilmiştir:

  1. Mukaddime
  2. Osmanlıca kırık mâna
  3. Metne ait malumat ve izahat
  4. Târitât
  5. Taksimat
  6. Sual ve cevaplar
  7. Lügat
  8. 0 ilme dâir mâliimâta mühime
  9. Kitabın takriri

Muhterem hoca ve talebe kardeşlerim; elinizde bulunan bu güzide eser, yüzlerce âlimin derin ilminden istifade edilerek günümüz şartlarında herkesin en güzel şekilde okuyup, okutabileceği şekilde hazırlanarak hizmetinize sunulmuştur. Bu eserde öncelikle asıl ibarenin, şiirlerin ve âyeti kerimelerin Osmanlıca kırık manası verilmiştir. Şiirler aynca ele alınıp mefhümü beyt ve nüktesi incelenmiştir. Telhis kitabı okumak fesahat ve belağatta sizi en üst seviyeye ulaştıracaktır. Bu sebepten telhis kitabını en iyi şekilde öğrenip öğretmek gerekmektedir. Cenab-ı hak hepimizi ilim ve irfan yolunda muvaffak kılsın.