• 400 adet birbirinden ilginç biyografi
 • Osmanlıca Kırık Manalı Arapça ders Kitapları
 • 1000 evliya menkibesi "ŞEHRİYARAN"
 • Türk Edebiyatının ölümsüz eserleri, Ömer Seyfettin Külliyatı
 • İmam Nablusi'nin ölümsüz eseri "İslami Rüya Tabirleri Ansiklopedisi"

Osmanlıca Kırık Manalı Arabça Ders Kitapları

Muhterem hocam ve talebe kardeşlerim;

Bu güzide eserler, yüzlerce âlimin derin ilminden istifâde edilerek günümüz şartlarında herkesin en güzel şekilde okuyup, okutabileceği şekilde hazırlanarak hizmetinize sunulmuştur. Eserlerde farklı farklı bir çok şerh ve hâşiyeden alıntılar olduğu için başka bir kitaba ihtiyaç duymadan; bu kitaplardan en güzel şekilde dersinize hazırlanabilecek ve zaman kaybetmekten kurtulmuş olacaksınız. Eserlerimizde genel olarak şu tertibe riâyet edilmştir:

 

Kitaplarımız şu tertibe göre düzenlenmiştir.

 1. Mukaddime
 2. Osmanlıca Kırık Mana
 3. Metne ait Mâlumât ve izahât
 4. Târifât
 5. Taksimât
 6. Sual ve Cevaplar
 7. Lügat
 8. O ilme dâir mâlümâtı mühime
 9. Kitabın Takriri….

 

 

 

 

Share this post